Metsa müük


Kuidas müüa metsa, alustades parima hinna saamisest kuni tehinguni Notaris!

01

Parim hind

Kuidas saada metsa
müües
parim hind?

Metsakinnistut müües saate parima hinna, kui küsite hinnapakkumise võimalikult paljudelt potensiaalselt kinnistust huvitatud osapooltelt.

Samuti võite õnne proovida enampakkumiste portaalides, kuid enamasti saab parima hinna leides osapoole, kes on teie kinnistust enim huvitatud (naaberkinnistu omanik, kohalik metsafirma jne)

02

Tehing

Metsa müügi
tehingut puudutav

Esmane metsa müügi hinnapakkumine tehakse metsamajanduskava alusel (taotle metsamajanduskava). Edasise huvi korral käivad meie taksaatorid metsakinnistul ning teevad lõpliku pakkumise.

Kui teil on kõhklusi või kahtlusi ennem metsamaa müüki (kas hind on õiglane jne) võite alati pöörduda kohaliku metsaühistu või teie kodukoha omavalitsuses töötava keskkonnaametniku poole.

Metsatehingud toimuvad teile lähedalasuvas Notaribüroos. Notarikulud kanname meie

03

Metsa Müük ja Maksud

Milliseid makse
peab metsaomanik maksma?

Metsaomanik on kohustatud maksma makse olenevalt kas tegu on FIE või FI'ga (füüsiline isik).

Lähemalt metsa müüki puudutavate maksude kohapealt saate edasi lugeda SIIT

Metsa Hind - mis kujundab
metsamaa müüghinna?

Metsamaa hinnad kõiguvad kvartaliti kuni 1000€ hektari kohta.

Peamised metsa hinda mõjutavad faktorid on metsa asukoht, puistu sortiment, vanus ning eelnevalt kinnistul teostatud metsamajanduslikud tööd.

Milliseid metsakinnistuid ostame?

Meie oleme huvitatud ka järgmistest kinnistutest: Kinnistud koos taluga, taasmetsastamist vajavad kinnistud, kinnistud kasvava metsaga, kinnistu eraldisi ja kinnistuid Natura2000 aladel.

Kui teil puudub ülevaade oma kinnistul toimuvast, võtke meiega ühendust, aitame teil taotleda metsamajanduskava ning teha 10-aasta metsakava, et teil oleks ülevaade milliseid metsamajanduslikke töid võiksite metaskinnistul teha.

Mis saab kinnistust peale müüki?

Reeglina, ostame kinnistuid ning soovime neid majandada järgmised aastakümned. Metsamaajanduslike tööde hulka mida me teeme kuuluvad maapinna ettevalmistamine, metsa istutamine/külvamine, erinevate hooldusraiete teostamine (harvendus, sanitaar ja valgustusraie) ning loomulikult jälgime metsi majandades metsamajanduse head tava ning metsaseadusi!

Metsa müüki puudutavad levinud küsimused

Metsa müügihinna väljaselgitamisel ja kokkuleppele jõudmisel tuleb broneerida notari juures aeg. Notar valmistab ette kinnistu ostu-müügilepingu ning saadab selle võimalusel enne tehingut asjaosalistele tutvumiseks. Kokku lepitud päeval ja kellaajal saabuvad kinnistu müüja ja ostja notari juurde, kus notar loeb ette lepingu.

Alati on notarid abivalmid ning vastavad küsimustele, kui need tekivad. Juhul, kui on tarvis lepingut muuta või täiendada (näiteks servituudi seadmine, tähtajad jms), siis enne lepingule allakirjutamist on võimalik läbirääkida ja muudatused sisse viia.

Metsa hind kujuneb eelkõige puidust ja selle kogusest, mis metsamaal kasvab. Hinda mõjutab ka kinnistu suurus, selle asukoht ja ligipääsetavus. Julgustame metsaomanikke parima pakkumise väljaselgitamiseks võtma ühendust mitmete metsafirmadega.

Meie ettevõttes töötab 2 taksaatorit, kes teostavad metsahindamist üle terve Eesti. Taksaator teeb eeltöö ja lõpp-viimistluse kontorilaua taga, selle vahele jääb metsaskäik. Olenevalt olukorrast saab metsahindaja anda ülevaate metsas toimuvast 2-3 tööpäeva jooksul ning vastavalt tulemustele kujuneb kinnistu ostuhind.

Jah, kinnistu omandiõiguse muutmine saab toimuda ainult notaribüroos.

Kinnistu müük on oluline otsus ning reeglina tuleb seda ette inimestel kord või kaks elu jooksul ning seetõttu on arusaadav, et ei olda kursis seadusandlike nüanssidega või maksukohustustega. Kuna see on meie igapäevane töö, siis oleme lahkelt valmis vastama Teie küsimustele.

Metsamajandamiskava saamiseks tuleb taksaatoril ehk metsahindajal käia ära metsas, teostada vajalikud mõõtmised (puuliigid, kõrgus, diameeter, rinnaspindala) ning saata mõõtmistulemused koos kaardiga Keskkonnaagentuurile. Takseerandmete menetlus võtab reeglina aega mõned nädalad, aga mitte rohkem kui 30 kalendripäeva. Pärast metsaandmete kehtestamist trükib taksaator Teile metsamajandamiskava (kas digitaalne või paberkandjal), kus on lisaks metsa parameetritele toodud ka metsanduslikud tööd 10 aasta lõikes.

Näiteks, noorendiku puhul valgustusraie, kahjustuse korral sanitaarraie, küpse metsa korral uuendusraie. Alati märgib taksaator ka iga töö juurde ka umbkaudse raiemahu (tihumeetrites), mis on kooskõlas seadusandlusega (Metsaseadus, Metsamajandamise eeskiri, Metsa korraldamise juhend). Kavas toodud tööd on metsaomanikule justkui orientiiriks ja need on soovituslikud.

Meie ettevõttes töötab 2 taksaatorit, kes teostavad metsahindamist üle terve Eesti. Taksaator teeb eeltöö ja lõpp-viimistluse kontorilaua taga, selle vahele jääb metsaskäik. Olenevalt olukorrast saab metsahindaja anda ülevaate metsas toimuvast 2-3 tööpäeva jooksul.

Kui teid huvitava teema kohta pole siin vastust, võtke meiega ühendust. Samuti individuaalsete lahenduste puhul, või kui teil on mingisuguseid teenuseid puudutavaid erisoove.

Küsi tasuta hinnapakkumist

Soovite teada palju on teie põllumaa väärt? Jätke meile oma andmed ning teeme teile esialgse hinnapakkumise hiljemalt 3 tööpäeva jooksul

Asukoht

Kontaktandmed