📞 51 83 443

Metsa hind

Metsa hind

Kui palju maksab metsa hektar? Kuidas kujuneb metsa hind aastal 2024

Inimesi huvitab ka:

Metsa
hind

Loe pikemalt, kuidas kujuneb metsa hind.

Metsa hind ja selle kujunemine

Metsa hind sõltub enamasti sellest, kui suur on kinnistu pindala, kus kinnistu asub ning milline mets seal kasvab. Nende faktorite järel mõjutavad metsa hinda erinevad rohkem spetsiifilised omadused.  Nendeks võivad olla näiteks aluspinna boniteet (kui viljakas on maapind), puistu tervislik seisund-ja eeldatav kvaliteet, kinnistu ligipääsetavus (teede olemasolu) ning metsamaterjali kokkuostu kaugus kinnistust, aga ka metsamaterjalide hinnad ning eelmise poole aasta metsa hektari mediaanhinnad. 

Metsa hinna arvutamiseks pole ühtset kindlat valemit ning iga metsandusspetsialist või metsafirma hindab kinnistu subjektiivselt. Metsamaa hinna umbkaudsel arvutamisel saab lähtuda kasvava materjali kogusest, kinnistu pindalast ning võrreldes oma kinnistut näiteks hiljuti müüdud sarnaste kinnistutega mõnes oksjoniportaalis.

Päeva lõpus on kinnistu väärt ikkagi summa, mille keegi on nõus välja käima. 

Aastal 2022 tegi metsa hind suure hüppe ning praktiliselt kahekordistus, kuid täna on turg näitamas taastumise märke ning paljude metsamaterjalide (ka küttepuud) hinnad on läinud allapoole. 

Kui te soovite oma metsa hektari eest saada parima võimaliku hinna, võib just praegu olla hea aeg oma kinnistu müüa, sest niivõrd kõrget hinda ei pruugi pikaks ajaks jätkuda. Pikemalt saate lugeda hinnastatistikast erametsa kodulehelt: vajutades siia.

8.500€

Meie viimase aasta keskmine metsamaa hektari ostuhind

10.500€

Meie eelmise 6-kuu keskmine metsa hektari ostuhind

Metsa hind kuni 30 000€ ha

Soovite teada saada oma metsamaa hinda? Saatke meile hinnapäring ning vastame juba kahe tööpäeva jooksul!

Veiko Trakmann

Metsamaakler

Titanwood OÜ

Peetri tn 11 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10414

Reg nr: 14096647

Soovite teada oma põllumaa hinda?

Kui teil on seismas põllumaad, mida soovite realiseerida, olgu teie kinnistu võsastunud, taastamist vajav, hüpoteegiga koormatud või koos taluga, võtke hinnapakkumine ka meie käest. Ostame põllu- ja rohumaa kinnistuid ning maksame alati õiglast hinda!

 

Võta hinnapakkumine oma kinnistule

Laske oma kinnistu hinnata oma ala spetsialistidel.

Vastame teile 48 tunni jooksul!

Vastame teile 48 tunni jooksul!

Kui kaua võtab hinnapakkumise saamine aega?

Metsa- ja põllumaa hinnapäringute puhul vastame teile enamasti juba lähima paari päeva jooksul, kuid lõpliku täpse hinna saamiseni võib minna kuni 10 tööpäeva.

Milliseid kinnistuid soovite osta?

Meile võib pakkuda igat tüüpi põllu- ja metsamaad, k.a. hüpoteegiga koormatud või taastamist vajavaid kinnistuid.

Kuidas kujuneb metsa hind?

Metsa hektari hind sõltub kinnistu suurusest, sortimendist, asukohast, ligipääsetavusest, aluspinna boniteedist ning muudest väiksematest faktoritest.

Metsamaa hinda puudutavad küsimused

Ehk leiate vastuse oma küsimusele järgnevast loetelust

Metsamaa hind sõltub kinnistu suurusest, seal kasvavate puude liikidest-, seisukorrast- ja vanusest ning muudest kinnistuga seotud faktoritest. Tähtsaimad metsamaa hinna mõjutajad on:

– Metsamaterjali hinnad kokkuostus
– Metsatagavara
– Kinnistu suurus
– Puistu liigiline koosseis ja vanus
– Metsamaa aluspinna viljakus (boniteet)
– Metsamaa asukoht
– Metsakinnistu ligipääsetavus (teede olemasolu)
– Metsa hektari mediaanhinnad
– Teostatud metsamajanduslikud tööd

Lisaks neile faktoritele võivad metsa lõpphinda mõjutada ka erinevad väiksemad faktorid, nagu lähedalasuvad kinnistud, looduskaitsealad ning muud sarnased esmapilgul mittetähtsad faktorid.

Meie metsa hindamise protsess on selline, et väiksemate kinnistute puhul lähtume metsamajandamiskavast leitavatest andmetest, millest enamasti piisab, et teha suurusjärguline esmane hinnapakkumine. Kui ilmneb mõni asjaolu, mida on vaja kinnitada, käib meie taksaator kinnistul kohapeal ning annab andmed edasi meie hindajale.

Kui tegu on suuremate kinnistutega, käime enamasti kohe kinnistul kohal, et saada parem ülevaade, millise kinnistuga on tegu. Lähtume metsa hindamisel eelnevalt väljatoodud faktoritest ning sellest, kui palju meie arvates konkreetne kinnistu väärt võiks olla. 

Maksame kinnistute eest turu mediaanhinda arvestades kõrgemat hinda ning kui te soovite oma kinnistule pakkumist saada, võtke meiega kindlasti ühendust. Vastame teie küsimustele ka telefoni teel numbril 51 83 443.

Metsa- ja põllukinnistute puhul ei saa lähtuda samast hinnastamise loogikast, nagu seda kasutatakse kinnisvara puhul. Seepärast ei ole metsakinnistute puhul hindamisaktidest kasu, kuna need ei pruugi olla adekvaatsed ning üldiselt ükski ettevõte või kokkuostja selliseid hindamisakte ei aksepteeri.

Kui te soovite oma kinnistu hinna kohta saada hea ülevaade, võite pakkumise võtta paljudelt erinevatelt kokkuostjatelt ning näiteks küsida oma piirkonna kohalikust metsaseltsist nende arvamust.

Metsamajandamiskava on dokument, milles on kahte sorti andmed: 

– Metsa inventeerimisandmed
– Lähitulevikuks planeeritud metsamajanduslikud tööd

Metsakava koostab selleks akrediteeritud spetsialist ehk taksaator, kes käib teie kinnistul ning teeb erinevad mõõtmistööd, millest lähtuvalt kavandatakse ka lähima 10-aasta planeeritud soovituslikud metsamajanduslikud tööd.

Kui te soovite taotleda metsamajandamiskava, saate selle kohta rohkem informatsiooni erametsa kodulehelt.

 

Metsa majandamine

Meie esivanemate eelmise sajandi metsade majandamine on põhjuseks, miks meil on täna niivõrd palju kvaliteetset metsa!

Metsa Ost

Loe pikemalt, kuidas toimib metsa ostu  protsess ning millised on metsamaa ostuga kaasnevad tehnilised nüansid.

Metsa müük

Kuidas toimib metsa müügi protsess ning mida peaks ennem metsa müüki silmas pidama.

Põllumaa müük

Loe kuidas toimib põllumaa müügi protsess ning sellega kaasnevatest protsessidest. 

Veiko Trakmann

Metsamaakler

Titanwood OÜ

Peetri tn 11 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10414

Reg nr: 14096647

Veiko Trakmann

Metsamaakler

Titanwood OÜ

Peetri tn 11 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10414

Reg nr: 14096647

Vastame teile 48 tunni jooksul!

Vastame teile 48 tunni jooksul!

Kui kaua võtab hinnapakkumise saamine aega?

Metsa- ja põllumaa hinnapäringute puhul vastame teile enamasti juba lähima paari päeva jooksul, kuid lõpliku täpse hinna saamiseni võib minna kuni 10 tööpäeva.

Milliseid kinnistuid soovite osta?

Meile võib pakkuda igat tüüpi põllu- ja metsamaad, k.a. hüpoteegiga koormatud või taastamist vajavaid kinnistuid.

Kuidas kujuneb metsa hind?

Metsa hektari hind sõltub kinnistu suurusest, sortimendist, asukohast, ligipääsetavusest, aluspinna boniteedist ning muudest väiksematest faktoritest.

Tutvuge lähemalt teemadel

Titanwood – teie partner metsanduses!