📞 51 83 443

Metsa majandamine

Metsakinnistu majandamine

Aitame teid metsamajanduslike tööde planeerimisel ja elluviimisel!

Inimesi huvitab ka:

Metsa
hind

Loe pikemalt, kuidas kujuneb metsa hind.

Metsade majandamine

Mets taastub ja kasvab paljudel juhtudel iseenesest, kuid selleks, et olla metsa tervislikus seisundis- ning sealt ühel päeval saadava materjali kvaliteedis kindel, tuleks metsakinnistul regulaarselt teostada erinevaid metsamajanduslikke töid.

Omame metsandusvaldkonnas pikaajalist kogemust ning teeme koostööd Eesti suurimate metsafirmadega, mistõttu saame teid aidata kõigi metsamajanduslike tööde planeerimisel ning elluviimisel. 

Võtke meiega ühendust, kui vajate abi metsa istutamisel või erinevate hooldusraiete läbiviimisel. Pakume teile asjakohast nõu ning leiame lahendused ka teie keerulisimatele väljakutsetele, olgu tegu üraskikahjustuste leviku peatamise- või mõne suurema metsakinnistu taasmetsastamine.

Kui teil on metsamajanduslikke töid puudutavaid küsimusi, võite meile helistada tööpäevadel kella 9-st kuni kella 17-ni. 

 

8.500€

Meie viimase aasta keskmine metsamaa hektari ostuhind

10.500€

Meie eelmise 6-kuu keskmine metsa hektari ostuhind

Titanwood

Ostame teie metsa- ja põllumaa ning maksame hektari eest väärikat ning turu keskmisest kõrgemat hinda!

Veiko Trakmann

Metsamaakler

Titanwood OÜ

Peetri tn 11 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10414

Reg nr: 14096647

Soovite teada oma metsamaa hinda?

Metsa müügi hind sõltub suuresti sellest, kui suur on kinnistu, kus see asub ning millised on seal kasvavad puud ning nende tervislik seisund. Lisaks neile faktoritele mõjutavad metsa hinda ka spetsiifilisemad asjaolud, nagu kasvukoha aluspinna viljakus, kinnistu ligipääsetavus, teostatud metsamajanduslikud tööd ning muud väiksemad faktorid.

 

Võta hinnapakkumine oma kinnistule

Laske oma kinnistu hinnata oma ala spetsialistidel.

Vastame teile 48 tunni jooksul!

Vastame teile 48 tunni jooksul!

Kui kaua võtab hinnapakkumise saamine aega?

Metsa- ja põllumaa hinnapäringute puhul vastame teile enamasti juba lähima paari päeva jooksul, kuid lõpliku täpse hinna saamiseni võib minna kuni 10 tööpäeva.

Milliseid kinnistuid soovite osta?

Meile võib pakkuda igat tüüpi põllu- ja metsamaad, k.a. hüpoteegiga koormatud või taastamist vajavaid kinnistuid.

Kuidas kujuneb metsa hind?

Metsa hektari hind sõltub kinnistu suurusest, sortimendist, asukohast, ligipääsetavusest, aluspinna boniteedist ning muudest väiksematest faktoritest.

Metsa istutamist ja hooldusraieid puudutavad küsimused

Ehk leiate vastuse oma küsimusele järgnevast loetelust

Hooldusraieid on mitut erinevat liiki ning neist igaüks on mõeldud oma spetsiifilise eesmärgi täitmiseks. Üldiselt on hooldusraiete mõte parandada puistu tervislikku seisundit ning seal olevate puude elukeskkonda.

Tuntuimad hooldusraie tüübid on:

Sanitaarraie
Valgustusraie
Harvendusraie
Valikraie
Kujundusraie
Trassiraie

Igal eelpool väljatoodud raieliigil on oma eesmärk, kus näiteks sanitaarraiet teostatakse, et eemaldada puistust haiged- või mädanenud puud. Harvendusraiet teostatakse, et vähendada puude omavahelist konkurentsi mineraal- ja toitainetele. Valgustusraie sarnaneb harvendusraiele, kus teostatakse raiet, et seeläbi parandada metsas kasvavate puude elutingimusi, misläbi kasvavad enamasti puud tugevamad ning tervemad.

Metsa istutamine on metsa majandamise tsüklis tähtsal kohal, kuna see võimaldab meil oma metsakinnistuid majandada, seal kasvavat puitu realiseerida ning jälle uut tsüklit alustada. Metsa tasub istutada mitte ainult keskkondlikel põhjustel vaid ka seepärast, et teie järeltulijatel oleks kus jalutamas käia ning ehk isegi mingi aja pärast metsast kasu lõigata. 

Kaasikud võivad mõnel juhul saada raieküpseks juba 20-aastat pärast istutamist, samal ajal kui männikute raieküpseks saamine võib aega võtta 50-80 aastat.

Metsa tasub istutada igal juhul ning lisaküsimuste puhul võtke meiega kindlasti ühendust.

Metsataimi saab osta erinevatelt metsataimede kasvatajatelt:

Navi mets
Avita 
Forestplant

Kui teil on metsataimi või metsa istutamist puudutavaid küsimusi, võtke meiega kindlasti ühendust!

Metsamajandamiskava ehk metsakava on dokument, milles on teie metsakinnistut puudutavad andmed (metsa inventeerimisandmed) nagu puistu liigiline koosseis, vanus, tervislik seisund ning palju muud. 

Samuti on metsakavas kirjas soovituslikud metsamajanduslikud tööd järgmiseks 5-10 aastaks. 

Metsakava koostamise hind jääb enamasti 15-25€ vahele hektari kohta ning kava koostab teile selleks spetsialiseerunud taksaator.

Metsa hind

Loe pikemalt, kuidas kujuneb metsakinnistu hind ning millised on levinud hektari tüüphinnad

Metsa Ost

Loe pikemalt, kuidas toimib metsa ostu  protsess ning millised on metsamaa ostuga kaasnevad tehnilised nüansid.

Metsa müük

Kuidas toimib metsa müügi protsess ning mida peaks ennem metsa müüki silmas pidama.

Põllumaa müük

Loe kuidas toimib põllumaa müügi protsess ning sellega kaasnevatest protsessidest. 

Veiko Trakmann

Metsamaakler

Titanwood OÜ

Peetri tn 11 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10414

Reg nr: 14096647

Veiko Trakmann

Metsamaakler

Titanwood OÜ

Peetri tn 11 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10414

Reg nr: 14096647

Vastame teile 48 tunni jooksul!

Vastame teile 48 tunni jooksul!

Kui kaua võtab hinnapakkumise saamine aega?

Metsa- ja põllumaa hinnapäringute puhul vastame teile enamasti juba lähima paari päeva jooksul, kuid lõpliku täpse hinna saamiseni võib minna kuni 10 tööpäeva.

Milliseid kinnistuid soovite osta?

Meile võib pakkuda igat tüüpi põllu- ja metsamaad, k.a. hüpoteegiga koormatud või taastamist vajavaid kinnistuid.

Kuidas kujuneb metsa hind?

Metsa hektari hind sõltub kinnistu suurusest, sortimendist, asukohast, ligipääsetavusest, aluspinna boniteedist ning muudest väiksematest faktoritest.

Tutvuge lähemalt teemadel

Titanwood – teie partner metsanduses!